Zapraszam do zapoznania sie z regulaminem sklepu oraz polityką prywatności :)

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ZIĘBA

Przedstawiony poniżej regulamin określa zasady zakupów w sklepie internetowym ZIĘBA pod adresem www.ziebaprojekt.pl  (zwanym  Sprzedającym lub Usługodawcą) .

Za hasłem Sprzedający / Usługodawca stoi firma:

Katarzyna Zięba "Galeria Talentu" z siedzibą we Wrocławiu, przy ulicy Gąowskiej 20, kod pocztowy 54-214, która zarejestrowana jest pod numerem NIP: 8942919687 Regon: 021801784.

 

 Jeśli chcesz skontaktować się ze Sprzedającym, możesz to zrobić korzystając z dwóch dróg:

 • dzwoniąc na numeru telefonu: 695428614, koszt połączenia za minutę naliczany jest wg taryfy operatora.
 • wysyłając maila na adres poczty elektronicznej: projekt.zieba@gmail.com 

 

§ 1 Definicje 

 

 1. Klient jest to osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna, która nie posiada osobowości prawnej, lecz posiada zdolność do czynności prawnych, osoba pełnoletnia,która dokonuje zakupu - Zamówienia w Sklepie Internetowym, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 2. Regulamin w zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 3. Sklep Internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.ziebaprojekt.pl, za pośrednictwem którego Klient może złożyć Zamówienie.
 4. Konsument – osoba fizyczna, pełnoletnia,  korzystająca ze Sklepu Internetowego w celu zakupu towaru, niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 5. Usługodawca –Sprzedawca- podmiot świadczący usługi sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego ZIĘBA na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 6. Towar – to rzecz ruchoma, przedmioty prezentowane w Sklepie Internetowym ZIĘBA, których dotyczy Umowa Sprzedaży.
 7. Przedmiot transakcji - to wszystkie Towary wymienione i opisane na stronie internetowej Sklepu Internetowego, których dotyczy Umowa Sprzedaży.
 8. Usługa dodatkowa – usługa świadczona przez Usługodawcę na rzecz Klienta poza Sklepem Internetowym w związku z charakterem sprzedawanych Towarów.
 9. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów zawarta poza lokalem Sprzedawcy lub na odległość, pomiędzy Usługodawcą, a klientem w rozumieniu ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku w przypadku Konsumentów i umowa sprzedaży w rozumieniu art. 535 Ustawy kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku w przypadku Kupujących. 
 10. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Towarów,sposób dostawy i płatności, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży.
 11. System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych, a także oprogramowania, który zapewnia przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne, za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego.
 12. Adres pocztowy- zawiera wszystkie dane potrzebne do wysłania i dostarczenia Towaru, tj. imię i nazwisko, miejscowość, kod pocztowy, numer budynku i numer domu / numer lokalu. 
 13. Adres do reklamacji- towar można odesłać do paczkomatu firmy InPost, na adres paczkomatu WRO74M - ul. Balonowa 30, 54-129 Wrocław, podając dane Sprzedawcy : Katarzyna Zięba, e-mail: projekt.zieba@gmail.com, tel. 695428614 lub na adres Katarzyna Zięba, ul. Gądowska 20, 54-214 Wrocław.
 14. Kodeks dobrych praktyk - dobrowolny zbiór zasad postępowania (a w szczególności norm etycznych i zawodowych) przedsiębiorców, którzy zobowiązali się do ich przestrzegania.

 

§ 2 Zasady ogólne

 

 1. Sklep internetowy ZIĘBA prowadzi detaliczną sprzedaż poprzez sieć Internet.
 2. Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego ZIĘBA, który dostępny jest pod adresem www.ziebaprojekt.pl
 3. Aby zlożyć Zamówienie w Sklepie Internetowym ZIĘBA, Klient jest zobowiązany do zapoznania się z przedstawionym Regulaminem. Wymagana jest także akceptacja postanowień Regulaminu w czasie realizacji Zamówienia.
 4. Towary, które oferuje Sklep Internetowy ZIĘBA są nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, zapakowane.
 5. Towary dostępne w Sklepie zostały legalnie wytworzone w Polsce i legalnie wprowadzone na polski rynek.
 6. W celu realizacji zakupów przez Internetowy Sklep ZIĘBA, Klient powinien dysponować urządzeniem podłączonym do sieci Internet, a także aktywnym adresem e-mail. 
 7. Klient zobowiązany jest do tego, by nie dostarczać zabronionych przez przepisy prawa treści taki jak np. treści naruszające dobra osobiste i inne prawa osób trzecich lub zniesławiające, propagujące przemoc. 
 8. Klient zobowiązany jest do tego, by korzystać ze Sklepu Internetowego w sposób, który nie zakłóca korzystania z usług innym Klientom, nie jest uciążliwy dla innych klientów oraz Sprzedającego, nie narusza zasad etyki.

 

§ 3 Składanie zamówień

 

 1. Zamówienia w Sklepie Internetowym ZIĘBA można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.
 2. Każda cena podana na stronach Sklepu Internetowego jest ceną brutto i została podana w złotych polskich. Podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki.
 3. Klient może składać zamówienia przez stronę internetową,  telefonicznie albo drogą mailową.
 4. Poprawnie złożone Zamówienie przez Klienta powinno obejmować następujące kroki: poprawnie wypełniony formularz zamówienia, poprawnie podane dane kontaktowe, wybrana forma dostawy i poprawnie podany adres dostawy, na który ma być dostarczona przesyłka, a także numer telefonu i adres e-mail.
 5. W wypadku gdy dane Klienta nie są kompletne, Sprzedający skontaktuje się z Klientem. W sytuacji, kiedy nawiązanie z Klientem kontaktu nie powiedzie się, Sprzedający ma prawo, by anulować takie Zamówienie.
 6. W trakcie składania Zamówienia, Klient może wyrazić zgodę na umieszczenie danych osobowych w bazie danych Sklepu Internetowego Sprzedającego w celu ich przetwarzania w związku z realizacją Zamówienia. W wypadku udzielenia zgody, Klient ma prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.
 7. W celu ułatwienia procesu składania kolejnego Zamówienia, Klient może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez system. Żeby ten proces mógł zaistnieć, Klient powinien:  podać login i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Login Klienta to podany przez niego adres e-mail. Hasło jest ciągiem znaków ustalanych przez Klienta. Hasło Klienta nie jest znane Sprzedającemu i Klient ma obowiązek zachowania go w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich.
 8. Klient w procesie składania zamówienia może wyrazić wolę otrzymania paragonu fiskalnego lub faktury VAT, która może zostać załączona do wysyłanej przesyłki lub przesłana drogą elektroniczną, na wskazany adres e-mail w postaci elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych, w szczególności takich jak: faktury VAT z załącznikami, faktury VAT korygujące z załącznikami i formularzy. Niniejsza zgoda uprawnia Sprzedającego również do wystawiania i przesyłania faktur VAT w formie elektronicznej, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej.
 9. Po złożeniu przez Klienta skutecznego zamówienia, otrzyma on automatyczną odpowiedź ze sklepu potwierdzającą otrzymanie zamówienia.
 10. Czas realizacji zamówienia rozpoczyna się z chwilą wpływu wpłaty na rachunek bankowy, podany w potwierdzeniu zamówienia- dotyczy to formy płatności przelewem,  lub zaczyna się w chwili dokonania zamówienia w przypadku natychmiatowych płatności np. kartą lub wyborem opcji „za pobraniem”.

 

§ 4 Koszty i termin wysyłki

 

 1. Towar wysyłany jest pod adres wskazany w formularzu zamówienia lub podany telefonicznie albo drogą mailową. Sklep poinformuje Klienta niezwłocznie o nieprawidłowo wypełnionym formularzu zamówienia, który uniemożliwia dokonanie wysyłki lub może ją opóźnić.
 2. Towar jest dostarczany za pomocą wyspecjalizowanych firm kurierskich lub za pośrednictwem Paczkomatów InPost. W niektórych przypadkach istnieje możliwość odbioru osobistego towarów w siedzibie sprzedającego.
 3. Przesyłka dostarczona jest zgodnie z terminem podanym przy każdym Towarze na stronach serwisu. Jest to orientacyjny czas dostawy i dotyczy on zamówień z opcją przesyłki „za pobraniem”. Przy wyborze opcji płatności „przelew” lub „płatność kartą lub przelewem online” do czasu podanego na stronach serwisu należy doliczyć czas zaksięgowania środków na rachunku bankowym sklepu (zwykle 1-2 dni robocze).
 4. Klient jest obciążany kosztami dostawy (wysyłki) określonymi w cenniku transportu. Klient może się zapoznać z cennikiem przy składaniu zamówienia na strone koszyka (https://ziebaprojekt.pl/koszyk/).

 

§ 5 Płatności

 

Na każdy sprzedany towar wystawiamy paragon lub imienny dowód zakupu (fakturę). Płatność za zamówiony towar może nastąpić za pobraniem (przy odbiorze towaru),  lub przelewem na konto bankowe sklepu.

 

§ 6 Odstąpienie od umowy

 

 1. Art. 27 Prawa konsumenckiego mówi, że Konsumentowi, który zawarł umowę na odległość, przysługuje prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie do 14 dni (podstawa prawna: art. 7 ust.1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzona przez produkt niebezpieczny Dz.U. Nr 22, poz. 271 ze zm.). Termin ten jest terminem nieprzekraczalnym i liczy się od dnia wydania rzeczy, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi – od dnia jej zawarcia. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem na adres Usługodawcy.
 2. Oświadczenie może być złożone w formie formularza odstąpienia od umowy, który jest dostępny na stronie: http://www.federacja-konsumentow.org.pl/n,45,865,12,1,wzor-oswiadczenia-o-odstapieniu-od-umowy-zawartej-na-odleglosc.html
 3. Po otrzymaniu oświadczenia odstąpienia od umowy Sprzedawca poinformuje Klienta o tym fakcie drogą mailową. 
 4. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.
 5. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie,w nienaruszonym stanie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towar należy zwrócić na podany wyżej w Regulaminie adres Usługodawcy.
 6. Zgodnie z ustawą, możliwości zwrotu nie podlegają: świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą Klienta, przed upływem terminu, o którym mowa w art. 7 ust.1, dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na nośnikach programów komputerowych po usunięciu przez Klienta ich oryginalnego opakowania, umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym, świadczeń o właściwościach określonych przez Klienta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą( towar tworzony na specjalne zamówienie klienta według jego wytycznych), świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócona lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu, dostarczania prasy, usług w zakresie gier i zakładów wzajemnych.
 7. Po otrzymaniu od Klienta odesłanego towaru przez Sprzedającego, Usługodawca zobowiązany jest zwrócić Kupującemu wszystkie poniesione koszty, wraz z kosztem przesyłki - wybranej jako najtańsza możliwa formy wysyłki towaru tj. Paczkomat - adres podany powyżej w Regulaminie. 
 8. Klient ponosi odpowiedzialność za wszelkie uszkodzenia wynikające z faktu korzystania z Towaru w sposób wykraczający poza ten potrzebny do sprawdzenia prawidłowości i funkcjonalności Towaru. 

 

§ 7 Procedura reklamacji - rękojmia

 

 1. W przypadku, gdy wada fizyczna Towaru zakupionego poprzez Sklep Internetowy ZIĘBA zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat, od daty przekazania Towaru,  Konsument może przeprowadzić procedurę reklamacyjną, której podstawą jest rękojmia.
 2. Konsument ma prawo do złożenia żądań wynikających z tytułu rękojmi w nieprzekraczalnym terminie do roku czasu od daty zauważenia wady Towaru. 
 3. Reklamacje należy składać na adres Usługodawcy drogą mailową,lub Poczta Polską w terminie do dwóch lat od daty przekazania Towaru Klientowi i do roku czasu od daty stwierdzenia wady Towaru. 
 4. Składając reklamację należy dostarczyć do Usługodawcy reklamowany produkt wraz z dowodem zakupu i wypełnionym zgłoszeniem reklamacyjnym,  którego wzór dostępny jest do pobrania pod adresem: https://ziebaprojekt.pl/wp-content/uploads/2023/02/formularz-reklamacyjny-wzor.pdf
 5. Usługodawca rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji.
 6. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji- tzn na korzyść Klienta - Usługodawca zobowiązuje się do wypełnienia jednego z poniższych punktów:    a. wymiany towaru na nowy/b. naprawy towaru/ c. obniżenia ceny/d. odstąpienia od umowy – (o ile wada jest istotna)*  
 7. Jeżeli towar jest niezgodny z umową, Klient może żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy, chyba że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość towaru zgodnego z umową oraz rodzaj i stopień stwierdzonej niezgodności. (Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego).
 8. Klient traci uprawnienia określone w pkt. 5 niniejszego paragrafu, jeżeli przed upływem dwónastu miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z umową nie zawiadomi sklepu o tym fakcie. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienia przed jego upływem.

 

§ 8 Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych

 

 1. Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez Konsumentów sklepu internetowego w związku z zakupami jest Usługodawca.
 2. Sprzedajacy zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. („RODO”) oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku. Więcej o Polityce Prywatności znajdziesz na: 
 3. Dane osobowe przekazywane sa przez Konsumenta dobrowolnie i wykorzystywane są w celu realizacji umów sprzedaży, w zawiązku z tym mogą być przekazywane podmiotom odpowiedzialnym za dostawę zakupionych towarów do Konsumenta. Konsument ma prawo dostępu oraz modyfikacji treści , a takze usunięcia swoich danych.
 4. Informacja o metodach i środkach technicznych służących wykrywaniu i korygowaniu błędów we wprowadzanych danych:
  1. W trakcie składania Zamówienia, do momentu naciśnięcia przycisku „Złóż zamówienie” Klienci posiadający konto w Sklepie internetowym mają możliwość samodzielnego korygowania wprowadzonych danych poprzez edycję profilu konta.
  2. Weryfikacji danych lub korekty Zamówienia można dokonać także poprzez wysłanie wiadomości e-mail do Usługodawcy na adres projekt.zieba@gmail.com 
  3. Klient ma możliwość zmiany danych wprowadzonych podczas tworzenia Konta w każdym czasie w ramach udostępnionych opcji.
 5. Informacja o zasadach i sposobach utrwalania, zabezpieczania i udostępniania przez Usługodawcę drugiej stronie treści zawieranej umowy:
  1. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej umowy następuje przez przesłanie stosownej wiadomości e-mail po zawarciu Umowy Sprzedaży.
  2. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje przez wysłanie Klientowi na podany adres e-mail treści zawieranej umowy lub przez przekazanie Klientowi specyfikacji Zamówienia oraz dowodu zakupu.
  3. Treść zawieranej umowy jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie teleinformatycznym Usługodawcy oraz udostępniana na każde żądanie Klienta.

 

§ 9 Zmiana Regulaminu

 

 1. Klienci posiadający konto w Sklepie zostaną poinformowani o zmianie Regulaminu za pośrednictwem korespondencji e-mail.
 2. Jeżeli w czasie, jaki upłynął od ostatniego logowania nastąpiła zmiana Regulaminu Sklepu, Klient akceptuje lub nie jego postanowienia po zmianach. W przypadku braku akceptacji warunków Regulaminu, w szczególności po wprowadzeniu jego zmian, zakupy w Sklepie internetowym nie są możliwe.
 3. Klientowi, który nie akceptuje wprowadzonych w Regulaminie zmian przysługuje uprawnienie do usunięcia konta w każdym czasie.
 4. Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian Regulaminu będą realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu.

 

§ 10 Postanowienia końcowe

 

 1. Regulamin Sklepu Internetowego ZIĘBA nie ma na celu naruszenia bezpieczeństwa, swobody i prawa Kupującego. Jeżeli nastąpi jakakolwiek niezgodność z obowiązującym prawem, Usługodawca zobowiązuje się do podporządkowania się obowiązującemu prawu, oraz do stosowania go w miejscu, gdzie nastąpiła rozbieżność. 
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. 2000 nr 22 poz. 271 ze zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002 nr 141 poz. 1176 ze zm.), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.).
 3. Spory wynikające ze stosowania niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów między Sklepem a Klientami, jeśli Klient wyrazi taką wolę, rozwiązuje się na drodze postępowania mediacyjnego przed Wojewódzkimi Inspektoratami Inspekcji Handlowej. Spry mogą być rozstrzygane na drodze procesu przed sądem polubownym przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej. W szczególnych przypadkach, gdy zawiodą poprzednie formy rozstrzygania sprów, będą one rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. nr 43 poz. 296 ze. zm.).
projekt.zieba@gmail.com
695 428 614
Zapisz się do newslettera i bądź na bieżąco z nowościami i promocjami

Copyright © Katarzyna Zięba – ZIĘBA – Autorska marka biżuterii
usercartmagnifier
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram